อัลบั้มภาพ เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
* อัลบั้ม *
เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอลหญ้าเทียม)
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอลหญ้าเทียม)
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2565
การแข่งขันฟุตซอลโกลหนู 4 คน
การแข่งขันฟุตซอลโกลหนู 4 คน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มอบหม
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มอบหม
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของชาวบ้าน
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของชาวบ้าน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มอบหม
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มอบหม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมป
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมป
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ลงพื้
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ลงพื้
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ลงสำร
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ลงสำร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ลงพื้
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ลงพื้
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ส่งหน
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ส่งหน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565