เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
นายกิติพงษ์ รักใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนิ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
การแข่งขันฟุตซอลโกลหนู 4 คน
การแข่งขันฟุตซอลโกลหนู 4 คน