อัลบั้มภาพ เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว