องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ถนนตรัง - น้ำผุด ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 : www.tambonbanpho.go.th
การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
15 คน
เดือนนี้ :
50 คน
เดือนที่แล้ว :
357 คน
ปีนี้ :
1,827 คน
ปีที่แล้ว :
2,110 คน
ทั้งหมด :
11,800 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.192.114.32
5 ตุลาคม พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 

 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::